sesja Rady Miejskiej Nysa

Porządek obrad XXV sesji Rady Miejsk ...

26 czerwca 2020  
Aktualności
Porządek XXV Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 3 lipca 2020 roku, godz. 12.00 1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) zmiany uchwały Nr VI/66/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w przedszkolach, zespołach szkolno – przedszkolnych, szkołach […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa