siłownia zewnętrzna i strefa workout w Suchej Fosie

Nowy plac zabaw, siłownia zewnętrzn ...

22 sierpnia 2022  
Aktualności
Nr umowy o dofinansowanie RPOP.10.02.00-16-0013/21-00 z dnia 28.12.2021 r. Tytuł projektu Aktywizacja poprzez sport- rewitalizacja obszaru Obwałowań Wysokich oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie Już wkrótce spacery przez tzw. Suchą Fosę przy ul. Orląt Lwowskich staną się jeszcze przyjemniejsze. Wzdłuż popularnej ścieżki pojawią się kolejne atrakcje. Będzie nowy plac zabaw, siłownia zewnętrzna i strefa workout.
REDAKTOR: Łukasz Bressa