smog Nysa

Pogorszenie jakości powietrza na ter ...

21 grudnia 2020  
Aktualności
Wraz ze spadkiem temperatury, w ostatnich dniach można zaobserwować znaczne pogorszenie jakości powietrza na terenie naszej gminy. Już kilkukrotnie w miesiącu grudniu został przekroczony poziom informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10, natomiast podczas ostatniej doby nastąpiło przekroczenie poziomu alarmowego, który wynosi 150 μg/m3. Średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 na stacji zlokalizowanej przy ul. Rodziewiczówny w Nysie wyniosło aż 185 μg/m3. Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest spalanie złej jakości paliw stałych w niskosprawnych kotłach i piecach domowych, zwanych potocznie „kopciuchami”, często niespełniających żadnych standardów emisyjnych. Zdarza  się, że są w nich spalane również odpady. Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/367/2017 Sejmiku […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa