sparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

NKJiG - wsparcie działalności gospo ...

30 czerwca 2020  
Aktualności
Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia nr 1/2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór z dnia 30.06.2020 r., w sprawie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. „Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.”
REDAKTOR: Andrzej Babiński