staże Nysa

Nabór wniosków na staże 2020

22 czerwca 2020  
Aktualności
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na staże finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORU: od 22.06.2020 r. Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w procedurze ciągłej do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na powyższy cel. Zasady organizowania staży w 2020 r.: – maksymalny okres odbywania stażu – do 15.12.2020 – minimalny okres zatrudnienia os. bezrobotnej po zakończonym stażu – 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy Podstawą pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest: przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów (wniosek wraz z  załącznikami) zapewnienie osobie bezrobotnej […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa