Stowarzyszenie Subregion Południowy

Powstaje Strategia Rozwoju IIT Subreg ...

27 stycznia 2023  
Aktualności
Zachęcamy organizacje działające na terenie Subregionu Południowego oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania Strategii Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030.
REDAKTOR: Andrzej Babiński