stypednium naukowe Nysa

Stypendia Burmistrza Nysy przyznane

28 października 2020  
Aktualności
Stypendia Burmistrza Nysy za osiągnięcia naukowe i sportowe uzyskane w roku szkolnym 2019/2020 Na podstawie uchwały Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej  w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów zmienionej uchwałą nr XVIII/276/16 z dnia 30 marca 2016 r., uchwałą nr XXXIV/533/17 z dnia 30 marca 2017 r. oraz uchwałą nr XI/170/19 z dnia 3 lipca 2019 r.  Burmistrz Nysy przyznał stypendia 39 uczniom (10 stypendiów za osiągnięcia naukowe i 29 stypendiów za osiągnięcia sportowe). Wnioski składane były przez nyskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe i dotyczyły osiągnięć uzyskanych w roku szkolnym 2019/2020. Wykaz uczniów, […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński