stypendia szkolne Nysa

Informacja dla rodziców lub uczniów ...

1 września 2020  
Aktualności
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą przyjmowane do 15 września 2020 roku. Wnioski wydawane i przyjmowane są w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie, ul. Kolejowa 15, pokój 10 II piętro (budynek Urzędu Miejskiego w Nysie). Przyjmowane będą jedynie wnioski na obowiązujących drukach (pobierz druk). Wnioskodawca ubiegający się o stypendium szkolne dla więcej niż jednego dziecka winien dla każdego dziecka wypełnić odrębny wniosek. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto (podstawa prawna: § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński