stypendium szkolne Gmina Nysa

Informacja dla rodziców lub uczniów ...

30 sierpnia 2021  
Aktualności
Informacja dla rodziców lub uczniów zamieszkałych w Gminie Nysa,  ubiegających się o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego)   Termin składania wniosków upływa 15 września 2021 roku. Wnioski wydawane i przyjmowane są w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie, ul. Kolejowa 15, pokój 10 (II piętro w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie). Przyjmowane będą jedynie wnioski na obowiązujących drukach. Wnioskodawca ubiegający się o stypendium szkolne dla więcej niż jednego dziecka winien dla każdego dziecka wypełnić odrębny wniosek. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto.  Szczegółowe informacje na […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński