Stypendium szkolne Nysa

Stypendium szkolne (socjalne) na nowy ...

30 sierpnia 2023  
Aktualności
Zapraszamy do zapoznania się z informacją dla rodziców lub pełnoletnich uczniów zamieszkałych w Gminie Nysa,  ubiegających się o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego).
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Stypendium szkolne - informacje

1 września 2022  
Aktualności
Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać do 15 września 2022 roku.
REDAKTOR: Andrzej Babiński