Świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

Świadczenie pieniężne za zakwatero ...

17 marca 2022  
Aktualności
Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą otrzymać świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia to maksymalnie 60 dni. Istnieje możliwość podwyższenia kwoty 40 zł jak i wydłużenia okresu 60 dni wypłaty świadczenia.
REDAKTOR: Andrzej Babiński