Świat Biskupów Wrocławskich Książąt Nyskich

Świat Biskupów Wrocławskich Ksią ...

15 maja 2023  
Aktualności
Wystawa czasowa Świat Biskupów Wrocławskich Książąt Nyskich oraz działania jej towarzyszące wpisują się w obchody 800. rocznicy nadania praw miejskich Nysie. Rok 2023 jest szczególnym dla mieszkańców Nysy i okolic, dlatego muzeum jako instytucja kultury pragnie włączyć się w obchody tego niezwykłego święta.
REDAKTOR: Andrzej Babiński