System Wczesnego Ostrzegania

Trwa nabór do projektu System Wczesn ...

3 lutego 2022  
Aktualności
Celem projektu SWO jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. W ramach dofinansowania można otrzymać maksymalnie 18 500 zł do wykorzystania na wybrane usługi rozwojowe: szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe. Projekt finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.
REDAKTOR: Andrzej Babiński