Szkoły zakupia nowości wydawnicze

Szkoły zakupią nowości wydawnicze

3 lipca 2023  
Aktualności
Gmina Nysa uzyskała dotację celową w wysokości 28tys. złotych na realizację zadania publicznego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675).
REDAKTOR: Andrzej Babiński