taxi Nysa

Informacja dla przedsiębiorców posi ...

8 marca 2024  
Aktualności
Informujemy, że dnia 17 września 2023r. nastąpiła zmiana ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Taxi. Zawsze sprawdź zanim wsiądzie ...

27 lipca 2023  
Aktualności
W trosce o bezpieczeństwo i komfort pasażerów, Rada Miejska w Nysie wprowadziła jednolite oznaczenie taksówek. Akcja ma na celu uświadomienie mieszkańcom i turystom, że korzystanie z licencjonowanych taksówek chroni przed przykrymi konsekwencjami, wynikającymi z działalności nieuczciwych przewoźników.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

DOSTOSOWANIE LICENCJI TAXI DO OBOWIĄ ...

12 października 2022  
Aktualności
Licencje wydane przed 1 stycznia 2020r. podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w zmienionej ustawie o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019r., poz. 2377), na wniosek przedsiębiorcy złożony przed 31 grudnia 2022r.
REDAKTOR: Andrzej Babiński