Technikum Architektury Krajobrazu Nysa

Pielęgnacja zieleni przy Al. Lompy i ...

19 września 2023  
Aktualności
Dzięki kilkuletniej współpracy z Gminą Nysa uczniowie klasy 2 TK Technikum Architektury Krajobrazu w ramach zajęć praktycznych wykonywali prace pielęgnacyjne terenu zieleni przy Al. Lompy i przy ul. Mariackiej w Nysie.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Młodzież pielęgnuje zieleń

6 października 2021  
Aktualności
Dzięki współpracy z Gminą Nysa uczniowie 2 KB5 Technikum Architektury Krajobrazu w ramach zajęć praktycznych wykonywali prace pielęgnacyjne terenu zieleni Al. Lompy ul. Mariackiej i przy Fontannie Trytona w Nysie.
REDAKTOR: Andrzej Babiński