Ubezpieczenie zdrowotne – tryb dokonywania zgłoszeń

Ubezpieczenie zdrowotne – tryb doko ...

22 czerwca 2022  
Aktualności
Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin tryb i sposób ustalania wymiaru składek na to ubezpieczenie regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1285).
REDAKTOR: Andrzej Babiński