Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Unieszkodliwienie wyrobów zawierają ...

24 września 2020  
Aktualności
Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa – w roku 2020”.
REDAKTOR: Andrzej Babiński