Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa w roku 2023

Unieszkodliwienie wyrobów zawierają ...

12 lipca 2023  
Aktualności
Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa w roku 2023” Gmina Nysa w dniu 30.03.2023 r. podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu umowę dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nysa w roku 2023”.
REDAKTOR: Łukasz Bressa