usługa marszałkowskiego kuriera społecznego

Pomoc najbardziej potrzebującym

30 listopada 2020  
Aktualności
Od 1 grudnia  2020r. z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu na terenie Gminy Nysa ponownie rusza usługa tzw. marszałkowskiego kuriera społecznego oraz dożywianie osób niesamodzielnych. Działania skierowane są do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach usługi „dożywianie osób niesamodzielnych” przez 7 dni w tygodniu do odbiorców dostarczany będzie nieodpłatnie dwudaniowy obiad. Usługa kuriera społecznego polegać będzie w szczególności na robieniu zakupów, realizacji recept czy doraźnej pomocy wg potrzeb ustalonych indywidualnie z osobą potrzebującą. Pomoc kuriera jest nieodpłatna, natomiast odbiorcy pokrywają koszty zleconych kurierowi zakupów (art. spożywczych, leków, ciepłego posiłku).     Zadania realizowane […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa