Ważne zmiany dotyczące umorzenia niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy

Ważne zmiany dotyczące pożyczki z ...

25 czerwca 2020  
Aktualności
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie informuje o ważnych zmianach dotyczących umorzenia niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi urząd pracy.    
REDAKTOR: Łukasz Bressa