Wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych zabytków

Wnioski o dofinansowanie prac konserw ...

22 września 2022  
Aktualności
Wydziału Kultury, Sporty, Turystyki i Ochrony Zabytków przypomina właścicielom zabytków, że do końca września można składać wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Wysokość dofinansowania do 50 % kosztów zadania.
REDAKTOR: Łukasz Bressa