Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PROGRAM PRIORYTETOWY CIEPŁE MIESZKAN ...

2 maja 2023  
Aktualności
 Ogłoszenie o naborze wniosków – Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” W związku z przyznaniem Gminie Nysa, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, dotacji na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, Burmistrz Nysy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach ww. Programu.     TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW Wnioski należy składać od dnia 2 maja 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć: – w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub – w formie […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Unieszkodliwienie wyrobów zawierają ...

21 września 2022  
Aktualności
Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa w roku 2022”   Gmina Nysa w dniu 09.08.2022 r. podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu umowę dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nysa w roku 2022”. Beneficjentami końcowymi dotacji zostali właściciele nieruchomości, którzy złożyli wniosek o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa. W wyniku realizacji zadania usunięto wyroby zawierające azbest o łącznej masie 22,004 Mg. Całkowity koszt zadania […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Nabór wniosków do programu "Czyste ...

21 lipca 2021  
Aktualności
Przypominamy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił  nabór ciągły wniosków o dofinansowanie dla formy dofinansowania jaką jest dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
REDAKTOR: Andrzej Babiński