„Wsparcie zdrowia psychicznego młodych ludzi w tym prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla uczniów ich rodziców/opiekunów oraz dla nauczycieli”

„Wsparcie zdrowia psychicznego mło ...

18 maja 2021  
Aktualności
Rusza projekt pilotażowy pn. „Wsparcie zdrowia psychicznego młodych ludzi, w tym prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla uczniów, ich rodziców/opiekunów oraz dla nauczycieli”  w CENTRUM PSYCHOLOGII I PROFILAKTYKI RODZINY w Nysie oferujące wsparcie mieszkańcom Gminy Nysa.
REDAKTOR: Łukasz Bressa