Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu  Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Dostosowanie istniejącej infrastrukt ...

29 lipca 2020  
Aktualności
Gmina Nysa/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymała dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie istniejących infrastruktury  w gminie Nysa do potrzeb osób dotkniętych przemocą”. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu  Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2020.
REDAKTOR: Andrzej Babiński