WSZYSTKIE ŚMIECI SĄ NASZE

Sprzątanie Świata - WSZYSTKIE ŚMIE ...

21 września 2022  
Aktualności
Gmina Nysa przystąpiła do 29. Akcji Sprzątanie Świata, która w tym roku odbyła się pod hasłem „WSZYSTKIE ŚMIECI SĄ NASZE!”. Partnerem akcji zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.
REDAKTOR: Andrzej Babiński