WYMIEŃ STARY PIEC – SKORZYSTAJ Z DOTACJI Z GMINY

WYMIEŃ STARY PIEC – SKORZYSTAJ Z D ...

15 kwietnia 2021  
Aktualności
Rozpoczynamy kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym oraz wspólnoty mieszkaniowe.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

WYMIEŃ STARY PIEC – SKORZYSTAJ Z D ...

5 maja 2020  
Aktualności
Rozpoczynamy kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza.
REDAKTOR: Andrzej Babiński