XIII Sesja Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad XIII Sesji Rady Miejs ...

25 sierpnia 2019  
Aktualności
Porządek XIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 28 sierpnia 2019 roku, godz. 13.00   1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej 3) przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej 4) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 5) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) zmiany uchwały Nr LVIII/869/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2019 2) […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński