ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA ZMIANĘ OGRZEWANIA

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O UDZIE ...

18 maja 2020  
Aktualności
Z uwagi na bardzo dużą ilość złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza,  informujemy, iż z dniem 18.05.2020 r. nabór wniosków zostaje zakończony.
REDAKTOR: Andrzej Babiński