zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zmiany dotyczące wypłaty świadcze ...

30 czerwca 2022  
Aktualności
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty informujemy, że Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni.
REDAKTOR: Andrzej Babiński