zapobieganie wypadkom

Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanuje ...

23 listopada 2020  
Aktualności
W 2020 roku większość działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzona będzie po hasłem kampanii „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”, która ma celu zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych.
REDAKTOR: Andrzej Babiński