Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zaproszenie do konsultacji społeczny ...

31 stycznia 2022  
Aktualności
Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020. 1057 ze zm.) do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia Uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2022. Przedmiot konsultacji Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2022.” Harmonogram konsultacji Konsultacje rozpoczną się w dniu 31.01.2022 r., a zostaną zakończone […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa