Zarządzenie nr 816/2020 Burmistrza Nysy

Zarządzenie nr 816/2020 Burmistrza N ...

23 listopada 2020  
Aktualności
Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 816/2020 Burmistrza Nysy z dnia 23 listopada 2020r.  w sprawie sprzedaży posiadanego przez Gminę Nysa prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego ograniczonego  i ogłoszenia wykazu.
REDAKTOR: Andrzej Babiński