zatrudnienie obywatela Ukriany

Ważna informacja dla podmiotów zatr ...

5 lipca 2022  
Aktualności
Tylko do 14 lipca br. podmioty powierzające wykonywanie pracy obywatelom Ukrainy mają szansę na złożenie zaległego powiadomienia o zatrudnieniu, jeśli z jakiegoś powodu nie dopełniły obowiązku wcześniej.
REDAKTOR: Andrzej Babiński