Zniesienie limitów przyjęć do specjalistów w 2021

Profilaktyka 40 PLUS - pakiet badań ...

2 lipca 2021  
Aktualności
Program badań profilaktycznych dla Polaków w wieku od 40 lat i więcej oraz zniesienie limitów do specjalistów – to dwa kolejne elementy Programu odbudowy zdrowia Polaków, które przedstawił minister zdrowia dr Adam Niedzielski. Oba funkcjonują od 1 lipca.
REDAKTOR: Andrzej Babiński