Zniesienie opłaty od posiadania psów

Zniesienie opłaty od posiadania psó ...

5 stycznia 2024  
Aktualności
Rada Miejska w Nysie w dniu 29 września 2023 roku podjęła uchwałę nr LXXX/1143/23, na podstawie której na terenie Gminy Nysa została zniesiona opłata od posiadania psów.
REDAKTOR: Andrzej Babiński