Zostań rachmistrzem! Nabór wciąż trwa

Zostań rachmistrzem! Nabór wciąż ...

28 czerwca 2021  
Aktualności
Przypominamy, że trwa nabór uzupełniający na rachmistrzów spisowych w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Kto może się zgłosić? Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki: mieć ukończone 18 lat cieszyć się nieposzlakowaną opinią posiadać co najmniej średnie wykształcenie posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.  Jak się zgłosić? osobiście pocztą tradycyjną pocztą elektroniczną  
REDAKTOR: Łukasz Bressa

Zostań rachmistrzem! Nabór wciąż ...

8 czerwca 2021  
Aktualności
Nabór uzupełniający na rachmistrzów spisowych został przedłużony do 11 czerwca. Przypomnijmy, że do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Kto może się zgłosić? Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki: mieć ukończone 18 lat cieszyć się nieposzlakowaną opinią posiadać co najmniej średnie wykształcenie posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.  Jak się zgłosić? osobiście pocztą tradycyjną pocztą elektroniczną  
REDAKTOR: Łukasz Bressa

Zostań rachmistrzem! Nabór wciąż ...

31 maja 2021  
Aktualności
Nabór uzupełniający na rachmistrzów spisowych został przedłużony do 11 czerwca. Przypomnijmy, że do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
REDAKTOR: Łukasz Bressa