Zostań rachmistrzem! Nabór wciąż trwa

Zostań rachmistrzem! Nabór wciąż ...

28 Czerwiec 2021 r. /  
Aktualności
Przypominamy, że trwa nabór uzupełniający na rachmistrzów spisowych w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Kto może się zgłosić? Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki: mieć ukończone 18 lat cieszyć się nieposzlakowaną opinią posiadać co najmniej średnie wykształcenie posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.  Jak się zgłosić? osobiście pocztą tradycyjną pocztą elektroniczną  
REDAKTOR: Łukasz Bressa

Zostań rachmistrzem! Nabór wciąż ...

8 Czerwiec 2021 r. /  
Aktualności
Nabór uzupełniający na rachmistrzów spisowych został przedłużony do 11 czerwca. Przypomnijmy, że do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Kto może się zgłosić? Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki: mieć ukończone 18 lat cieszyć się nieposzlakowaną opinią posiadać co najmniej średnie wykształcenie posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.  Jak się zgłosić? osobiście pocztą tradycyjną pocztą elektroniczną  
REDAKTOR: Łukasz Bressa

Zostań rachmistrzem! Nabór wciąż ...

31 Maj 2021 r. /  
Aktualności
Nabór uzupełniający na rachmistrzów spisowych został przedłużony do 11 czerwca. Przypomnijmy, że do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
REDAKTOR: Łukasz Bressa