Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Życzenia z okazji Dnia Pracownika So ...

20 listopada 2020  
Aktualności
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego dnia 21 listopada, składam wszystkim pracownikom socjalnym wyrazy uznania za profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi. Praca socjalna to praca niezwykle trudna i odpowiedzialna, do której potrzeba ludzi niezwykłych. Szczególnie w aktualnej sytuacji, z jaką się borykamy z powody pandemii koronawirusa, Państwa działania dla wielu osób stanowią niezbędne i często jedyne wsparcie, które pozwala im przezwyciężyć ten trudny czas. Dziękuję za Wasze zaangażowanie, wrażliwość na potrzeby innych i gotowość niesienia pomocy potrzebującym. Życzę wytrwałości w pokonywaniu trudności, satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku, ciągłego rozwoju, sukcesów zawodowych oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa