DZIAŁALNOŚĆ BURMISTRZA NYSY I ZASTĘPCÓW

Data publikacji: 11 lipca 2019

Od grudnia 2014 roku funkcję Burmistrza Nysy pełni Kordian Kolbiarz, który w listopadzie 2018 roku został zaprzysiężony na drugą kadencję. Burmistrz swoją działalność opiera na trzech fundamentach: wsparcie rodzin, stworzenie dobrych i wartościowych miejsc pracy oraz budowa mieszkań niskoczynszowych.  

Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz i jego zastępcy Elwira Ślimak oraz Marek Rymarz przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 12.00 – informacje i zapisy pok. 206, tel. 77 40 80 515. Za kontakt z mediami odpowiada Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 224, tel. 77 40 80 522.

 

 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną spotkania Burmistrza z interesantami zostały zawieszone do odwołania. Cały czas w Urzędzie trwają prace bieżące. Burmistrz oraz jego Zastępcy regularnie uczestniczą w posiedzeniach Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz w odprawach z kierownikami jednostek i na bieżąco monitorują sytuację epidemiologiczną w naszym regionie.

 

 

 

Wydział Administracyjno – Organizacyjny

Urząd Miejski w Nysie