DZIAŁALNOŚĆ BURMISTRZA NYSY I ZASTĘPCÓW

Data publikacji: 11 lipca 2019

Od grudnia 2014 roku funkcję Burmistrza Nysy pełni Kordian Kolbiarz, który w listopadzie 2018 roku został zaprzysiężony na drugą kadencję. Burmistrz swoją działalność opiera na trzech fundamentach: wsparcie rodzin, stworzenie dobrych i wartościowych miejsc pracy oraz budowa mieszkań niskoczynszowych.  

Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz i jego zastępcy Elwira Ślimak oraz Marek Rymarz przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 12.00 – informacje i zapisy pok. 206, tel. 77 40 80 515. Za kontakt z mediami odpowiada Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 224, tel. 77 40 80 522.

 

17 lutego 2020r.
Poniedziałek

10.00 spotkanie

12.00 przyjęcia mieszkańców

 

18 lutego 2020r.
Wtorek

14.00 spotkanie

 

19 lutego 2020r.
Środa

10.00 Konferencja pt. „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy-Samorząd Przyszłości” / Urząd Wojewódzki

 

20 lutego 2020r.
Czwartek

14.00 nagranie do Nyskiej Kroniki Filmowej

15.00 spotkanie

 

21 lutego 2020r.
Piątek

11.00 spotkanie z Rektorem PWSZ w Nysie

 

Wydział Administracyjno – Organizacyjny

Urząd Miejski w Nysie

 

Wróć