Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Powstańców Śląskich w Nysie

Data publikacji: 17 października 2023

 

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Umowa nr RFRD/G/23/2023/BRD z dnia 09.10.2023 r.

Całkowita wartość zadania / wydatki kwalikowalne: 935 605,42 zł

Wartość dofinansowania: 748 484,33 zł (80% wydatków kwalifikowanych)

Cel: poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego

Opis zadania:

Zadanie obejmuje budowę drogi pieszo-rowerowej długości 239 mb i szerokości 4,0 m.

Realizacja: 2023 – 2024

Dofinansowanie uzyskane w 2023 r.