Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE Invest – Park na terenie Gminy Nysa

Data publikacji: 6 lipca 2020

Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE Invest – Park na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice – etap II

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, będącego państwowym funduszem celowym

Umowa Nr FDS/G/9/2019/U/1/2019 z dnia 25.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 25.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 20.05.2020 r.

Kwota dofinansowania: 16 503 831,95 zł (68,83 % wydatków kwalifikowanych)

Kwota wydatków kwalifikowanych: 23 976 992,82 zł

Całkowita wartość inwestycji: 28 685 879,78 zł

Cele: zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez wykonanie drogi gminnej

Efekty:

Długość wybudowanych dróg gminnych: 2566 mb.

Długość wybudowanego chodnika: 2960 mb.

Długość wybudowanej drogi dla rowerów: 2607 mb.

Harmonogram: 2019 – 2020

Dofinansowanie uzyskane w 2019 r.

Zadanie wieloletnie