Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE Invest – Park na terenie Gminy Nysa

Data publikacji: 6 lipca 2020

Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE Invest – Park na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice – etap II

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawny Fundusz Dróg Samorządowych), będącego państwowym funduszem celowym

Umowa Nr FDS/G/9/2019/U/1/2019 z dnia 25.09.2019 r. Aneksy: nr 1 z dnia 25.11.2019 r., nr 2 z dnia 20.05.2020 r., nr 3 z dnia 07.08.2020 r., nr 4 z dnia 19.10.2020 r., nr 5 z dnia 12.02.2021 r.

Kwota dofinansowania: 16 503 831,95 zł (67,21 % wydatków kwalifikowanych)

Kwota wydatków kwalifikowanych: 24 554 417,66 zł

Całkowita wartość inwestycji: 29 620 460,42 zł

Cele: zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez wykonanie drogi gminnej

Efekty:

Długość wybudowanych dróg gminnych: 2566,42 mb.

Długość wybudowanego chodnika: 2960 mb.

Długość wybudowanej drogi dla rowerów: 2607 mb.

Harmonogram: 2019 – 2021

Dofinansowanie uzyskane w 2019 r.

Zadanie wieloletnie