Przebudowa przejść dla pieszych w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy – przejście przy Przedszkolu nr 1

Data publikacji: 27 września 2021

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym

Umowa nr RFRD/U/2021/G/37/P z dnia 23.09.2021 r.

Kwota dofinansowania: 41 862,06 zł (80 % wydatków kwalifikowanych)

Kwota wydatków kwalifikowanych: 52 327,57 zł

Całkowita wartość inwestycji: 59 223,69 zł

Cele: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nysa. Zaplanowane do realizacji przejście jest zlokalizowane w miejscu o dużym natężeniu ruchu pieszych i pojazdów. Korzysta z niego duża grupa dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz seniorzy w tym osoby niepełnosprawne. Ze względu na duże natężenie strumienia pieszych w obrębie przejścia konieczna jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników ruchu drogowego .

Efekty:

Wyniesione przejście dla pieszych.

Oznakowanie poziome.

Harmonogram: 2021 r.

Dofinansowanie uzyskane w 2021 r.

Zadanie jednoroczne