[FN/FP/12] WNIOSEK O ZWROT NADPŁATY

Data publikacji: 19 stycznia 2021

Opis procedury
Przed złożeniem wniosku o zwrot nadpłaty, należy udać się do:

  • pokoju nr 15 (jeżeli nadpłata dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
  • pokoju nr 13 (jeżeli nadpłata dotyczy podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku  rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych),

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa,

Wymagane dokumenty
Wniosek o zwrot nadpłaty

Kontakt
Wydział Finansowy, pok. 15 – (parter), tel. 774080619 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Wydział Finansowy, pok. 13 – (parter), tel. 774080557 lub 774080543  (podatki)

Link do usługi elektornicznej na platformie ePUAP

Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych

 

Załączniki

[FN/FP/12] WNIOSEK O ZWROT NADPŁATY
35 KB