WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Data publikacji: 28 stycznia 2022

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Kiedy musisz posiadać dowód osobisty.
Kiedy jesteś pełnoletni i zamieszkujesz w Polsce.

Kiedy możesz złożyć wniosek:
a) dla siebie:
– jeśli jesteś pełnoletni,
– jeśli ukończysz 18 lat za 30 lub mniej dni,
b) dla dziecka:
– jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem (przyjdź z dzieckiem jeśli skończyło 5 lat)
c) dla osoby ubezwłasnowolnionej:
– całkowicie – jeśli jesteś opiekunem (przyjdź z osobą ubezwłasnowolnioną),
– częściowo – jeśli jesteś kuratorem (przyjdź z osobą ubezwłasnowolnioną).
Musisz złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego jeżeli:
– ubiegasz się o pierwszy dowód i mieszkasz w Polsce – nie wcześniej niż 30 dni przed uzyskaniem pełnoletności,
– twój dowód kończy ważność za 30 dni,
– zmieniłeś dane zawarte w dowodzie,
– zmieniłeś wygląd powodujący problem w rozpoznaniu,
– utraciłeś dokument lub uszkodziłeś w stopniu powodującym problem w ustaleniu czy dokument potwierdza twoją tożsamość,
– uprawdopodobnisz podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania twoich danych, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

Opłata

Brak opłaty

JAK UZYSKAĆ NOWY DOWÓD OSOBISTY

 W URZĘDZIE:

Wniosek składa się osobiście w dowolnym urzędzie niezależnie od miejsca zameldowania. Nie musisz przygotowywać żadnego papierowego wniosku. Urzędnik przygotuje twój wniosek w systemie na podstawie danych, które podasz i danych z rejestru PESEL.

Co musisz przygotować

  • jeśli chcesz mieć w swoim e-dowodzie podpis osobisty, poinformuj o tym urzędnika.
  • kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w formacie 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie. Pamiętaj, że jeśli zdjęcie nie będzie spełniać wymagań, urzędnik poprosi cię o uzupełnienie wniosku, sprawdź jakie warunki powinno spełniać zdjęcie https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
  • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport – jeśli masz,
  • jeśli jesteś osobą, która dostała polskie obywatelstwo – dokument podróży (na przykład paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
  • jeśli ubiegasz się o wydanie dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania twoich danych osobowych (kradzież tożsamości) uprawdopodobnij, że takie zdarzenie miało miejsce.

 PRZEZ INTERNET:

Jeśli składasz wniosek przez internet, musisz uzupełnić go o odciski palców i wzór podpisu. Dane te zostaną pobrane w urzędzie i umieszczone w dowodzie osobistym.
Na wizytę w urzędzie masz 30 dni od złożenia wniosku przez internet. Po tym terminie twój wniosek nie zostanie zrealizowany (pozostanie bez rozpoznania).

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo certyfikatu podpisu osobistego (ma go w e-dowodzie osoba, która we wniosku o      e-dowód, zaznaczyła, że chce mieć certyfikat podpisu osobistego).
Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem, potrzebujesz skrzynki ePUAP. Służy ona do komunikacji z urzędem.        W skrzynce znajdziesz na przykład swoje pisma wysłane do urzędu w usługach platformy ePUAP.

Co musisz przygotować

  • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany albo e-dowód,
  • kolorowe zdjęcie w formie elektronicznej o rozdzielczości minimalnej 492 x 633 piksele i wielkości maksymalnej do 2,5 MB tak, aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – załącznik z odpowiednim zaświadczeniem,
  • sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu.

Pamiętaj, że jeśli zdjęcie nie będzie spełniać wymagań, urzędnik poprosi cię o uzupełnienie wniosku.

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 17 (parter).

Kontakt

telefon: 774080531

wniosek o wydanie dowodu osobistego

Utrata dowodu.pdf Rozmiar: 2.14 MB