[GKD/SP/3] WNIOSEK O ABONAMENT Z OBNIŻONĄ ODPŁATNOŚCIĄ DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI I OBIEKTÓW HANDLOWYCH USYTUOWANYCH W OBRĘBIE ULIC OBJĘTYCH STREFĄ PŁATNEGO PARKOWANIA

Data publikacji: 7 stycznia 2021

Opis procedury:

 1. Wniosek do pobrania w Biurze Strefy Parkowania, Urzędzie Miejskim w Nysie (pok. 126) lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie (poniżej).
 2. Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nysie. Kompletny wniosek powinien zawierać:
  • dane wnioskodawcy (w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu proszę załączyć dodatkowy dokument – np. umowyę użyczenia pojazdu lub oświadczenie właściciela pojazdu o jego użyczeniu);
  • informację w obrębie jakich ulic odbywać się będzie parkowanie,
  • dla osób prowadzących działalność w strefie płatnego parkowania – jaka jest prowadzona działalność,
  • dla osób zatrudnionych w strefie płatnego parkowania – potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę;
  • nr rejestracyjny pojazdu.
 3. Po otrzymaniu pisemnej zgody od Burmistrza, po odbiór winiety przedszkolnej należy zgłosić się do Biura Strefy Płatnego Parkowania w Nysie, ul. Prudnicka 20/1U.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie, Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa (Komórka Strefy Płatnego Parkowania), pok. 126 (piętro I), tel. 77 4080554.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016r. ze zmianami

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni

Wymagane dokumenty:

Kompletny, wypełniony wniosek.

Opłaty:
Opłata za abonament 25 zł/m-c.

Uwaga:
Wnioski dotyczące Dróg Powiatowych tj. ulic: Kraszewskiego, Szopena, Prudnickiej należy składać do Starostwa Powiatowego w Nysie ul. Piastowska 33.

Tryb odwoławczy:
nie przysługuje.

Załączniki

Uchwała Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016r.
1 MB
Uchwała Nr XXXVI/556/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017r.
449 KB
Wniosek o abonament specjalny - pracownik
40 KB
Wniosek o abonament - prowadzący działalność gospodarczą
40 KB