Zarządzenie nr 1794/2023 Burmistrza Nysy – wyniki konkursu – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 2023

Data publikacji: 8 lutego 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 1794/2023 Burmistrza Nysy z dnia 8 lutego 2023 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2023 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym półkolonii.

 

Komórka Polityki Społecznej i Rodzinnej

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie