Zarządzenie nr 1843/2023 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 6 marca 2023

Zarządzenie nr 1843/2023 Burmistrza Nysy z dnia 06 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2023.