Zarządzenie nr 1848/2023 Burmistrza Nysy – konkurs ofert – wsparcie turystyki i krajoznawstwa na rok 2023

Data publikacji: 9 marca 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1848/2023 Burmistrza Nysy z dnia 8 marca 2023 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa na rok 2023.