Zarządzenie nr 1925/2023 Burmistrza Nysy – wyniki konkursu – przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – II nabór

Data publikacji: 27 kwietnia 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1925/2023 Burmistrza Nysy z dnia 26 kwietnia 2023 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2023 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – II nabór.

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie