Zarządzenie nr 2379/2024 Burmistrza Nysy – wyniki konkursu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data publikacji: 29 kwietnia 2024

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 2379/2024 Burmistrza Nysy z dnia 26 kwietnia 2024 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, szczególnie poprzez realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026.

 

Komórka Polityki Społecznej i Rodzinnej

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie